Hvem er vi?

Netværkskirken Metropol er en sammenlægning af Valby Frikirke og Netværkskirken, som har været en realitet fra foråret 2012.

I underpunkterne “Værdier” og “Hvad tror vi på“, kan du få yderligere information om os.

Tre facts om Netværkskirken Metropol:

En frikirke
Det betyder at vi fungerer som en selvstændig forening der ikke er underlagt kirkeministeriet. Netværkskirken Metropol er anerkendt som trossamfund med ret til at foretage kirkelige handlinger som vielser og begravelser. Vi indgår desuden bredt med både folke og frikirker og er bl.a. medlem af Danske Kirkers Råd, der er et samarbejde mellem alle kristne kirker i Danmark.

En evangelisk kirke
Det betyder at vi har samme trosgrundlag som andre protestantiske kirker inklusiv den danske folkekirke.

En pentekostal kirke
Den pentekostale bevægelse startede i begyndelsen af 1900 tallet, og er i dag verdens største protestantiske kirkeretning. Netværkskirken Metropol er tilknyttet Apostolsk Kirke Danmark.