Vores værdigrundlag

I Netværkskirken Metropol har vi opstillet et værdigrundlag, som i fællesskab er vedtaget ved vores officielle stiftelse. Det ser således ud:

Relationsbaseret netværk:

Netværkskirken Metropol er et fællesskab baseret på nærhed og personlige relationer. Netværket holdes sammen af kommunikation, venskaber, formidling af ressourcer, projekter og gudstjenester.

Vi vil ikke være en institution, der holdes sammen af aktiviteter med gudstjenesten som det væsentligste.

Inkluderende ægthed:

Netværkskirken Metropol er et åbent og favnende fællesskab, hvor man kan være sig selv. Et forum, hvor man kan være ærlig omkring sin tvivl og sine kriser uden at føle sig forkert. Et fællesskab, hvor man kan smide masken uden at tabe ansigt.

Vi vil ikke have et overåndeligt miljø, hvor nye føler sig udenfor og man skjuler sine kriser for at leve op til en standard.

Bibelbaseret tro:

Netværkskirken Metropol er et sandhedssøgende fællesskab, der tror, at Bibelens ord er åndsinspireret og fyldt med livsvisdom. Et netværk, der tilbyder den enkelte teologisk indsigt og redskaber til at bruge Bibelen som guide i sit liv.

Vi vil hverken bruge biblen på en overfladisk og uoplyst måde eller bruge den som en opslagsbog, der har objektive teologiske svar på alt.

Alsidig spiritualitet:

Netværkskirken Metropol er et åndeligt erfaringsfællesskab, hvis spiritualitet rummer både det karismatiske og det reflekterende. Et fællesskab, hvor de forskellige åndelige udtryk supplerer hinanden og møder forskellige behov.

Vi vil ikke begrænses til traditionelle former fra den karismatiske tradition, men også lære af gamle pre-moderne former for åndelighed.

Personlig vækst:

Netværkskirken Metropol er et livsforvandlende fællesskab, der lægger vægt på åndelig udvikling. Et netværk, hvor relationer og ressourcer er fokuseret på at hjælpe den enkelte til at udvikle en helstøbt kristen livsstil.

Vi vil ikke måle succes alene på, hvor mange der sidder på stolene om søndagen, men primært på den enkeltes kvalitative vækst i at leve tæt på Gud.

Dynamisk foranderlighed:

Netværkskirken Metropol er et levende og foranderligt fællesskab, hvis liv udvikler sig udfra behov, ideer og initiativer, der opstår forskellige steder i netværket. En Kirke, hvis aktivitet ofte fungerer som tiltag, der løber i tidsbegrænsede perioder.

Vi ønsker ikke at ende i en stress-kultur, hvor folk bruger hele livet på kirkeaktiviteter, som for enhver pris skal holdes i live.

Kreativ kommunikation:

Netværkskirken Metropol er et formidlende fællesskab, der oplever, at inspireret kommunikation er befordrende for åndelig udvikling. Et netværk, der sætter pris på indlevende dialog og ser kunst og kreativitet som naturlige ingredienser i en kommunikation, der handler om åndelige værdier og erfaringer.

Vi vil ikke være et fællesskab, der forsøger at skabe åndelighed primært gennem verbal envejskommunikation.

Medmenneskeligt engagement:

Netværkskirken Metropol er et visionært fællesskab, der søger at berige sin omverden. Et netværk, der ønsker at tage initiativer, der henvender sig til specifikke målgrupper og give kristen spiritualitet et udtryk, som er kulturelt relevant.

Vi vil ikke være et fællesskab, der dyrker sig selv i en monokultur, som alle skal passe ind i.